ร้าน :สาธุกร โทร 097-178-1942 (สาธุกร @ไม่รับเช่าและเช็คพระ)

ราคา : โทรสอบถามราคา

จำนวนเข้าชม : 8588

ธรรมเนียมปฏิบัติยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การลงรักปิดทองหรือลงทองล่องชาดให้สวยงามนั้น ย่อมมีเพื่อถนอมรักษาเนื้อพระสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา เพราะรักทองเก่าโบราณ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คงอยู่ สามารถพิสูจน์ความเก่าแก่ได้ตามกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่านล่วงแล้วเกินกว่าร้อยปี พระสมเด็จที่พิมพ์เสร็จ ตากแห้ง แล้วจึงนำมาลงรักปิดทองนั้น ยังคงมากมีด้วยเสน่ห์มนต์ขลังที่ตราตรึงจิตตามแบบฉบับแห่งจักรพรรดิของพระเครื่องไทย...พระพิมพ์เนื้อผงพระสมเด็จของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ที่โชว์ปรากฏตามสื่อแขนงต่างๆ หรืออยู่ในการครอบครองของผู้มีชื่อเสียงทางสังคมโดยทั่วไปนั้น หากได้สังเกตแล้ว จะพบว่าโดยมากมาจากการล้าง/ลอกรักเก่าออกเพื่อสัมผัสถึงความสวยงามจากเนื้อแท้ขององค์พระ แม้กระนั้นในองค์พระก็ยังคงมีเศษชิ้นรักติดอยู่เพียงพอที่จักเป็นวัตถุพยานเชิงประจักษ์ที่จะชี้ชัดความเป็นโบราณวัตถุตามกาลสมัย ดังนั้น พระสมเด็จที่มีการลงรักปิดทองล่องชาด จึงป็นวัตถุมงคลที่มีความสวยงามสมบูรณ์ มีเสน่ห์แบบคลาสิคอมตะนิรันดร์กาล ควรค่าแก่การโหยหาเพื่อการครอบครอง หวงแหนเพื่อให้คุ้มครองป้องภัยพิบัติ และสะสมเพื่ออนุรักษ์จรรโลงพุทธศิลป์ให้คงอยู่ตลอดไป

ความคิดเห็น

  • avatar

    พระแท้
    .
    ยังไม่มีความคิดเห็น

ส่งข้อความถึงผู้ขาย